Magazinele noastre

Aici ai detaliile magazinelor noastre. Nu ezita a ne contacta:

Numele magazinului Adresa magazinului Program de lucru
minitools.ro/ www.minitools.ro/ 550156 Sibiu

Telefon: +40 0751074013
Fax: +400369453913
E-mail: mini@minitools.ro

Luni:  09:00 - 17:00

Marti:  09:00 - 17:00

Miercuri:  09:00 - 17:00

Joi:  09:00 - 17:00

Vineri:  09:00 - 17:00

Sambata:  09:00 - 17:00

Duminica:  09:00 - 17:00

E Fort Lauderdale 1000 Northeast 4th Ave Fort Lauderdale 33304 Miami

Luni:  09:00 - 19:00

Marti:  09:00 - 19:00

Miercuri:  09:00 - 19:00

Joi:  09:00 - 19:00

Vineri:  09:00 - 19:00

Sambata:  10:00 - 16:00

Duminica:  10:00 - 16:00

Pembroke Pines 11001 Pines Blvd Pembroke Pines 33026 Miami

Luni:  09:00 - 19:00

Marti:  09:00 - 19:00

Miercuri:  09:00 - 19:00

Joi:  09:00 - 19:00

Vineri:  09:00 - 19:00

Sambata:  10:00 - 16:00

Duminica:  10:00 - 16:00

Coconut Grove 2999 SW 32nd Avenue 33133 Miami

Luni:  09:00 - 19:00

Marti:  09:00 - 19:00

Miercuri:  09:00 - 19:00

Joi:  09:00 - 19:00

Vineri:  09:00 - 19:00

Sambata:  10:00 - 16:00

Duminica:  10:00 - 16:00

N Miami/Biscayne 12055 Biscayne Blvd 33181 Miami

Luni:  09:00 - 19:00

Marti:  09:00 - 19:00

Miercuri:  09:00 - 19:00

Joi:  09:00 - 19:00

Vineri:  09:00 - 19:00

Sambata:  10:00 - 16:00

Duminica:  10:00 - 16:00